Powiat dziśnieński

Powiat dziśnieński
powiat
Państwo

 II Rzeczpospolita

Województwo

wileńskie

Siedziba

Głębokie

Powierzchnia

3968 km²

Populacja (1931)
• liczba ludności


159.900

• gęstość

40 os./km²

Położenie na mapie województwa
Położenie na mapie województwa
brak współrzędnych
Portal Polska
Powiat w woj. nowogródzkim przed przyłączeniem Litwy Środkowej do Polski
Dożynki w Głębokiem w 1934 r., siedzi po prawej starosta Ludwik Muzyczka

Powiat dziśnieński – powiat pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich od 24 października 1919 r., został włączony do Okręgu Wileńskiego. Tymczasową siedzibą władz powiatu zostało Głębokie[1]. 7 listopada 1920 r. pod Zarządem Terenów Przyfrontowych i Etapowych z powiatu wyłączono gminy: Postawy i Łuck do nowo utworzonego powiatu duniłowickiego[2]. Następnie od 19 lutego 1921 r. w województwie nowogródzkim II Rzeczypospolitej[3]. Jego siedzibą było miasto Głębokie. 13 kwietnia 1922 r. wyłączono powiat dziśnieński z województwa nowogródzkiego i przyłączono do Ziemi Wileńskiej[4], z której 20 stycznia 1926 r. utworzono województwo wileńskie[5].

W skład powiatu wchodziło 21 gmin, 2 miasta i 1 miasteczko.

W okresie I Rzeczypospolitej starostwo dziśnieńskie z siedzibą w Dziśnie znajdowało się w województwie połockim Wielkiego Księstwa Litewskiego. W wyniku II rozbioru Polski tereny powiatu (ujezdu) znalazły się w granicach guberni mińskiej Imperium Rosyjskiego, a od 10 stycznia 1843 r. guberni wileńskiej[6].

Demografia

Według tezy Alfonsa Krysińskiego i Wiktora Ormickiego, terytorium powiatu wchodziło w skład tzw. zwartego obszaru białorusko-polskiego, to znaczy prawosławna ludność białoruska zamieszkiwała jedynie tereny wiejskie, zaś w większych miejscowościach dominowali Polacy[7].

W grudniu 1919 roku powiat dziśnieński okręgu wileńskiego ZCZW zamieszkiwały 193 263 osoby, z których 38,6% zadeklarowało się jako Polacy, 24,0% – Białorusini, 2,7% – Żydzi, 1,0% – Litwini, 33,7% – przedstawiciele innych narodowości (głównie Rosjanie). Na terytorium powiatu znajdowało się 3118 miejscowości, z których 3 miały ponad 1 tys. mieszkańców. Największą z nich była Dzisna z 4445 mieszkańcami[8].

Oświata

W powiecie dziśnieńskim okręgu wileńskiego ZCZW w roku szkolnym 1919/1920 działało 89 szkół powszechnych. Ogółem uczyło się w nich 3266 dzieci i pracowało 112 nauczycieli[9].

Przemysł

W dwudziestoleciu międzywojennym powiat produkował najwięcej lnu w Polsce[10].

Podział administracyjny

Gminy

Miasta

 • Dzisna
 • Głębokie

Miasteczka

Na jego terenie dziś leżą następujące rejony:

Starostowie

I RP

II RP

 • Zygmunt Kowalewski (30 listopada 1923 –)[17]
 • Marian Jankowski (28 kwietnia 1930 –)
 • Jerzy Albin de Tramecourt (wrzesień 1931 – kwiecień 1932)
 • Ludwik Muzyczka (listopad 1933 – marzec 1935)
 • Wiktor Suszyński (1936)

Zobacz też

Przypisy

 1. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 26, poz. 276.
 2. Dz. Urz. ZTPiE z 1920 r. Nr 3, poz. 24.
 3. Dz.U. z 1921 r. nr 16, poz. 93 – Ustawa o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.
 4. Dz.U. z 1922 r. nr 26, poz. 213.
 5. Dz.U. z 1926 r. nr 6, poz. 29 – Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w sprawie utworzenia województwa wileńskiego.
 6. Дисна, уездный город Виленской губернии.
 7. Marek Wierzbicki: Stosunki polsko-białoruskie przed wrześniem 1939. W: Marek Wierzbicki: Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką 1939–1941. Wyd. 2. Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, 2007, s. 25–43, seria: Biblioteka historyczna Frondy. ISBN 978-83-88747-76-2.
 8. I. Tablice ogólne. W: Zeszyt VII. Spis ludności na terenach administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (grudzień 1919). s. 25, 31.
 9. Joanna Gierowska-Kałłaur: Rozdział VII. Szkolnictwo na ziemiach podległych Zarządowi Cywilnemu Ziem Wschodnich. W: Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 – 9 września 1920). s. 242.
 10. Wystawa lniarska w Postawach, „Z bliska i z daleka”, Z. 1 (29), Lwów, styczeń 1936, s. 25 .
 11. a b c d e f g h 1 stycznia 1926 r. została wyłączona z powiatu dziśnieńskiego i przyłączona do powiatu brasławskiego (Dz.U. z 1925 r. nr 67, poz. 472).
 12. 1 kwietnia 1929 do gminy przyłączono 11 miejscowości z gminy Norzyca w powiecie postawskim (Dz.U. z 1929 r. nr 14, poz. 119).
 13. 1 kwietnia 1923 r. została zniesiona a jej obszar włączony do gminy Prozoroki (Dz.U. z 1923 r. nr 28, poz. 172).
 14. 1 kwietnia 1929 do gminy przyłączono 5 miejscowości z gminy Kozłowszczyzna w powiecie postawskim (Dz.U. z 1929 r. nr 14, poz. 119).
 15. 1 kwietnia 1929 z gminy wyłączono 19 miejscowości i włączono do gminy Kozłowszczyzna w powiecie postawskim (Dz.U. z 1929 r. nr 14, poz. 119). Gminę zniesiono 11 kwietnia 1929 roku, a jej obszar włączono do gmin Głębokie, Zalesie i Kozłowszczyzna (Dz.U. z 1929 r. nr 22, poz. 224).
 16. a b c d 1 stycznia 1926 r. przyłączona do powiatu dziśnieńskiego z powiatu postawskiego (Dz.U. z 1925 r. nr 67, poz. 472).
 17. II. Ruch służbowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych od 1 grudnia 1923 do 1 stycznia 1924 r.. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”. 1, s. 21, 1 marca 1924. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

Bibliografia

 • Zeszyt VII. Spis ludności na terenach administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (grudzień 1919). Lwów – Warszawa: Książnica Polska T-wa Naucz. Szkół Wyższych, 1920, s. 50, seria: Prace geograficzne wydawane przez Eugenjusza Romera.
 • Joanna Gierowska-Kałłaur: Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 – 9 września 1920). Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 2003, s. 447. ISBN 83-88973-60-6.

Linki zewnętrzne

 • Powiat dziśnieński, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 297 .
 • p
 • d
 • e
Powiat dziśnieński (do 1945)
 • Siedziba powiatu – Głębokie
Przynależność wojewódzka
Miasta (1919–45)
Gminy wiejskie (1919–45)
 • Bohiń (do 1925 →)
 • Czerez (do 1925 →)
 • Czerniewicze (do 1929)
 • Dokszyce ( od 1926)
 • Druja (do 1925 →)
 • Głębokie
 • Hermanowicze
 • Hołubicze (od 1929)
 • Ihumenowo (do 1920)
 • Jazno
 • Jody (do 1925 →)
 • Leonpol (do 1925 →)
 • Łuck (do 1920 )
 • Łużki
 • Mikołajewo
 • Miory (do 1925 →)
 • Nowy Pohost (do 1925 →)
 • Orzechowo (do 1923)
 • Parafianów ( od 1926)
 • Plisa
 • Postawy (do 1920 )
 • Porpliszcze ( od 1926)
 • Prozoroki
 • Przebrodzie (do 1925 →)
 • Stefanpol (do 1929)
 • Szarkowszczyzna
 • Tumiłowicze ( 1926–29)
 • Wierzchnie (do 1929)
 • Zalesie
 • p
 • d
 • e
Województwo nowogródzkie (II Rzeczpospolita)
Powiaty ziemskie

herb województwa nowogródzkiego

 • p
 • d
 • e
Ziemia Wileńska (II Rzeczpospolita)
 • miasto wojewódzkie – Wilno
Powiat miejski
Powiaty ziemskie
 • p
 • d
 • e
Województwo wileńskie (II Rzeczpospolita)
 • p
 • d
 • e
Bohiń (gmina) (II Rzeczpospolita)
 • Siedziba gminy – Bohiń
Miasteczko
Wsie
Zaścianek
Osada Fabryczna
 • Platerów
Folwarki
Kolonie
Leśniczówki
 • p
 • d
 • e
Czerniewicze (gmina) (II Rzeczpospolita)
 • Siedziba gminy – Czerniewicze
Wsie
 • Babicze(→gmina Prozoroki)
 • Borsukowo(→gmina Łużki)
 • Bortniki(→gmina Plissa)
 • Borysionki(→gmina Prozoroki)
 • Czabany(→gmina Prozoroki)
 • Czerniewicze(→gmina Prozoroki)
 • Dzisowszczyzna(→gmina Prozoroki)
 • Honczary(→gmina Łużki)
 • Józefowszczyzna(→gmina Prozoroki)
 • Lisice I(→gmina Prozoroki)
 • Lisice II(→gmina Prozoroki)
 • Łapiezy(→gmina Prozoroki)
 • Łogowce(→gmina Łużki)
 • Łosie(→gmina Prozoroki)
 • Łosiowo(→gmina Prozoroki)
 • Mazurowo I(→gmina Prozoroki)
 • Mazurowo II(→gmina Prozoroki)
 • Mićki(→gmina Prozoroki)
 • Paulinowo(→gmina Prozoroki)
 • Poddubniki(→gmina Prozoroki)
 • Powińszczyzna(→gmina Prozoroki)
 • Romaszki I(→gmina Prozoroki)
 • Romaszki II(→gmina Prozoroki)
 • Roślewo(→gmina Prozoroki)
 • Sachnowicze(→gmina Prozoroki)
 • Sipalino(→gmina Łużki)
 • Skarżyno(→gmina Prozoroki)
 • Skwirce(→gmina Jazno)
 • Słoboda Czerniewicka(→gmina Prozoroki)
 • Szyciki(→gmina Prozoroki)
 • Tupiczyno(→gmina Łużki)
 • Uhrowo(→gmina Prozoroki)
 • Zarzecze(→gmina Łużki)
Kolonia
Folwarki
 • Amielkowo(→gmina Łużki)
 • Ananicze(→gmina Prozoroki)
 • Horowatka(→gmina Prozoroki)
 • Borsuki
 • Kocowo(→gmina Jazno)
 • Nowiny(→gmina Łużki)
 • Wiesiołucha(→gmina Prozoroki)
 • p
 • d
 • e
Głębokie (gmina) (II Rzeczpospolita)
 • Siedziba gminy – Głębokie
Wsie
Zaścianek
Kolonia
Folwarki
Majątek
Koszarka kolejowa
Leśniczówki
 • Głębokie
 • Konstantynów Głębocki (←gmina Wierzchnie)
 • Woronowo(→gmina Plisa)
Osada
Osada kolejowa
 • Konstantynów Głębocki (←gmina Wierzchnie)
Plebania
 • Konstantynów Głębocki (←gmina Wierzchnie)
 • p
 • d
 • e
Jody (gmina) (II Rzeczpospolita)
 • Siedziba gminy – Jody
Miasteczko
Wsie
Zaścianek
Kolonia
Folwarki
Majątek
Leśniczówki
 • Borówka
 • Kozinka
 • Pazowo
 • Rzepiszcze
 • Suchoborzec
 • Ukla (→gmina Przebrodzie)
Osada
Parcele
 • p
 • d
 • e
Leonpol (gmina) (II Rzeczpospolita)
Miasteczko
Wsie
Zaścianek
Kolonia
Folwarki
Majątek
Osada fabryczna
 • Międzyrzecze
Leśniczówka
Osada
Osada młyńska
Futor
Okolica szlachecka
 • p
 • d
 • e
Łużki (gmina) (II Rzeczpospolita)
 • Siedziba gminy – Łużki
Miasteczko
 • Łużki
Wsie
Zaścianek
Kolonia
Folwarki
Majątek
 • Horodziec
 • Jakubionki
 • Ojczyzna
 • Porzecze Nowe
 • Porzecze Stare
Leśniczówka
 • p
 • d
 • e
Mikołajewo (gmina) (II Rzeczpospolita)
 • Siedziba gminy – Gmina Mikołajewo
Miasteczko
 • Dryhuczki
Wsie
Zaścianek
Kolonie
Folwarki
Majątki
Karczma
 • Turkowo
Leśniczówka
Osada
 • Lipieńki
 • Michałówka
 • Połonszczyzna
 • Widoki
 • Wilcze Doły
Osada młyńska
 • p
 • d
 • e
Miory (gmina) (II Rzeczpospolita)
Miasteczko
Wsie
Zaścianek
Kolonie
 • Czeres (←gmina Czeress)
 • Dubrowo
 • Franopol (←gmina Czeress)
 • Karpaczowo (←gmina Czeress)
 • Kruczki (←gmina Czeress)
 • Krysztule (←gmina Czeress)
 • Miory Zajeziorne
 • Morozki (←gmina Czeress)
 • Osowy
 • Sieleźnie (←gmina Czeress)
 • Sieliszcze (←gmina Czeress)
 • Świordły (←gmina Czeress)
Folwarki
Majątki
Karczma
Leśniczówka
 • Borki
Osada
Osada młyńska
 • Dworzyszcze
Futor
 • p
 • d
 • e
Gmina Nowy Pohost (II Rzeczpospolita)
Miasteczko
Wsie
Zaścianek
Kolonie
Folwarki
Majątki
Dwór
 • Stefanowo
Leśniczówka
 • Pielniwo
Osada
 • p
 • d
 • e
Gmina Orzechowo (II Rzeczpospolita)
 • Siedziba gminy – Orzechowno
Miasteczko
Wsie
 • Hatowszczyzna (→gmina Prozoroki)
 • Jałowce (→gmina Prozoroki)
 • Karasie (→gmina Prozoroki)
 • Karnackie (→gmina Prozoroki)
 • Mirończyki (→gmina Prozoroki)
 • Miśkowo (→gmina Jazno)
 • Moracze (→gmina Prozoroki)
 • Naumionki (→gmina Prozoroki)
 • Popioły (→gmina Prozoroki)
 • Sielco Prozorockie (→gmina Jazno)
 • Siemieńczyki (→gmina Prozoroki)
 • Siomki I (→gmina Prozoroki)
 • Siomki II (→gmina Prozoroki)
 • Siomki III (→gmina Prozoroki)
Kolonie
 • Babiczowo (→gmina Prozoroki)
 • Bobryki (→gmina Prozoroki)
 • Borki
 • Drozdowszczyzna (→gmina Prozoroki)
 • Dziemidzionki (→gmina Prozoroki)
 • Ignapol (→gmina Prozoroki)
 • Janowo (→gmina Prozoroki)
 • Jurkowo (→gmina Prozoroki)
 • Ksawerdwór (→gmina Prozoroki)
 • Kupcy (→gmina Prozoroki)
 • Łomasze I (→gmina Prozoroki)
 • Łomasze II (→gmina Prozoroki)
 • Łomasze III (→gmina Prozoroki)
 • Łoza Łomaska (→gmina Prozoroki)
 • Maszyrki (→gmina Prozoroki)
 • Moracze (→gmina Prozoroki)
 • Naumionki (→gmina Prozoroki)
 • Przytyczyno (→gmina Prozoroki)
 • Starzyna (→gmina Prozoroki)
 • Tereszkowo (→gmina Prozoroki)
 • Zarzecze (→gmina Prozoroki)
Folwarki
Majątki
 • Błoszniki (→gmina Jazno)
 • Józefowo (→gmina Prozoroki)
 • Starzynka (→gmina Prozoroki)
 • Zahacie (→gmina Prozoroki)
Osada kolejowa
 • Zahacie (→gmina Prozoroki)
Osada
 • Starzynka (→gmina Prozoroki)
Koszarka kolejowa
 • Stelmachowo Małe (→gmina Prozoroki)
 • p
 • d
 • e
Gmina Plisa (II Rzeczpospolita)
 • Siedziba gminy – Plisa
Miasteczko
Wsie
Zaścianek
Kolonie
Folwarki
Majątki
Osada kolejowa
Leśniczówka
Osada
Koszarka kolejowa
Smolarnia
Osada młyńska
Osada tartaczna
 • Ostrów
 • p
 • d
 • e
Gmina Prozoroki (II Rzeczpospolita)
Miasteczko
Wsie
Zaścianek
Kolonie
Folwarki
Majątki
Osada tartaczna
 • Ostrów
Osada kolejowa
 • Ziabki
Osada
 • Antonówka
 • Ziabki
Koszarka kolejowa
Osada wojskowa
Okolica szlachecka
 • p
 • d
 • e
Gmina Przebrodzie (II Rzeczpospolita)
 • Siedziba gminy – Przebrodzie
Miasteczko
 • Ikaźń
 • Przebrodzie
Wsie
Zaścianek
Kolonie
Folwarki
Majątki
Osada młyńska
Osada leśna
Osada
 • p
 • d
 • e
Gmina Stefanpol (II Rzeczpospolita)
 • Siedziba gminy – Stefanpol
Miasteczko
Wsie
 • Archipowo (→gmina Mikołajów)
 • Czerepy (→gmina Hermanowicze)
 • Glińskie (→gmina Mikołajów)
 • Horawce (→gmina Hermanowicze)
 • Jamno (→gmina Hermanowicze)
 • Kozłowce (→gmina Mikołajów)
 • Krupieniszcze (→gmina Hermanowicze)
 • Kurlandziki
 • Małysze Dolne (→gmina Hermanowicze)
 • Małysze Górne (→gmina Hermanowicze)
 • Michałuszki (→gmina Hermanowicze)
 • Okuniowo (→gmina Mikołajów)
 • Ostoboże (→gmina Hermanowicze)
 • Poharce (→gmina Mikołajów)
 • Pohary (→gmina Hermanowicze)
 • Rundy (→gmina Mikołajów)
 • Ryżowce (→gmina Mikołajów)
 • Sokołowo (→gmina Mikołajów)
 • Sznitki (→gmina Mikołajów)
 • Tkaczewo (→gmina Mikołajów)
 • Wiereciuha (→gmina Mikołajów)
 • Żada (→gmina Mikołajów)
Zaścianek
 • Czerwona Górka (→gmina Hermanowicze)
 • Fantazja (→gmina Hermanowicze)
 • Guzowatka (→gmina Hermanowicze)
 • Helenowo (→gmina Hermanowicze)
 • Jaśków (→gmina Hermanowicze)
 • Leśniczówka
 • Mochowy Kąt (→gmina Hermanowicze)
Kolonie
 • Haniebne (→gmina Mikołajów)
 • Jaśków (→gmina Hermanowicze)
 • Lipówki I (kolonia) (→gmina Mikołajów)
 • Lipówki II (kolonia) (→gmina Mikołajów)
 • Łaszkowo (→gmina Mikołajów)
 • Myszczyno (→gmina Mikołajów)
 • Osinówka (→gmina Mikołajów)
 • Rudnia (→gmina Mikołajów)
 • Sawłuki (→gmina Hermanowicze)
 • Stefanpol (→gmina Mikołajów)
 • Szymonówka (→gmina Hermanowicze)
 • Uście Stefanpolskie (→gmina Mikołajów)
 • Zygmuntowo (→gmina Mikołajów)
Folwarki
 • Bekiesza (→gmina Mikołajów)
 • Borsuczki (→gmina Hermanowicze)
 • Borsuki (→gmina Mikołajów)
 • Brzozówka (→gmina Hermanowicze)
 • Czaronka (→gmina Mikołajów)
 • Dzierbiłowo (→gmina Mikołajów)
 • Jamno (→gmina Hermanowicze)
 • Jasin (→gmina Mikołajów)
 • Jelno (→gmina Mikołajów)
 • Kamionka (→gmina Mikołajów)
 • Limanowce (→gmina Mikołajów)
 • Lipówki I (→gmina Mikołajów)
 • Lipówki II (→gmina Mikołajów)
 • Ludwinowo (→gmina Hermanowicze)
 • Łatuszki (→gmina Hermanowicze)
 • Łotysze I (→gmina Łużki)
 • Łotysze II (→gmina Łużki)
 • Łotysze III (→gmina Łużki)
 • Łotysze IV (→gmina Łużki)
 • Mamonówka I (→gmina Łużki)
 • Mamonówka II (→gmina Łużki)
 • Pniowo I (→gmina Łużki)
 • Pniowo II (→gmina Łużki)
 • Popławy Hryhorowickie (→gmina Mikołajów)
 • Rejentpol (→gmina Hermanowicze)
 • Rozpasz (→gmina Hermanowicze)
 • Sutoki (→gmina Hermanowicze)
 • Śmiejno (→gmina Hermanowicze)
 • Wensanpol (→gmina Hermanowicze)
 • Zacisze (→gmina Mikołajów)
Majątki
 • Aleksandria (→gmina Mikołajów)
 • Miszelmonty (→gmina Hermanowicze)
 • Szendzin (→gmina Hermanowicze)
Parcele
 • Rejentpol (→gmina Hermanowicze)
 • p
 • d
 • e
Gmina Szarkowszczyzna (II Rzeczpospolita)
Miasteczko
Wsie
Zaścianek
Kolonie
Folwarki
Majątki
Osada młyńska
 • Czerwony Dwór
Osada fabryczna
 • Niepreniki
Osada
 • Kuryłowo
Osada wojskowa
 • Stanisławowo
 • p
 • d
 • e
Gmina Wierzchnie (II Rzeczpospolita)
Miasteczko
Wsie
 • Adamowce (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Bierwiaki (→gmina Głębokie)
 • Choćki (→gmina Głębokie)
 • Dulino (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Dziemidy (→gmina Głębokie)
 • Hruzdowe (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Hubino (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Jarkowce (→gmina Głębokie)
 • Jaryżyno (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Koroby (→gmina Głębokie)
 • Kowalonki (→gmina Głębokie)
 • Kwacze (→gmina Głębokie)
 • Łozicze (→gmina Głębokie)
 • Maciasy Wierzchniańskie (→gmina Głębokie)
 • Moczuliszcze (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Murzy (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Nowosiółki Wierzchniańskie I (→gmina Głębokie)
 • Nowosiółki Wierzchniańskie II (→gmina Głębokie)
 • Olsy (→gmina Głębokie)
 • Owsianiki (→gmina Głębokie)
 • Paczki (→gmina Głębokie)
 • Papszyce (→gmina Głębokie)
 • Rakowce I (→gmina Głębokie)
 • Rakowce II (→gmina Głębokie)
 • Rożkowo (→gmina Głębokie)
 • Sapelino (→gmina Głębokie)
 • Sieńkowce (→gmina Głębokie)
 • Sokołowo (→gmina Głębokie)
 • Spokojność (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Suchorukowo (→gmina Głębokie)
 • Szocie (→gmina Głębokie)
 • Udział (→gmina Głębokie)
 • Waśki (→gmina Głębokie)
 • Wierecieje Małe (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Wierzchnie (→gmina Głębokie)
 • Wyszadki (→gmina Głębokie)
 • Zaborze (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Zaleskie (→gmina Głębokie)
Zaścianek
Kolonie
 • Bohdanowo (→gmina Głębokie)
 • Konstantynów Głębocki (→gmina Głębokie)
 • Michalce (→gmina Głębokie)
 • Romańczuki (→ gmina Zalesie)
 • Rusaki (→gmina Głębokie)
 • Wołyń (→gmina Głębokie)
Folwarki
 • Hubino (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Krukowszczyzna (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Lubieniszki (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Mazuryno (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Michalinowo Hubińskie (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Ninowo (→gmina Głębokie)
 • Witki (→gmina Głębokie)
Majątki
 • Julianowo
 • Konstantynów Głębocki (→gmina Głębokie)
 • Wierecieje (→gmina Kozłowszczyzna)
 • Wołyń (→gmina Głębokie)
Leśniczówka
 • Konstantynów Głębocki (→gmina Głębokie)
Plebania
 • Konstantynów Głębocki (→gmina Głębokie)
Osada kolejowa
 • Konstantynów Głębocki (→gmina Głębokie)
Osada wojskowa
 • Różampol (→gmina Kozłowszczyzna)
 • p
 • d
 • e
Gmina Zalesie (II Rzeczpospolita)
 • Siedziba gminy – Zalesie
Miasteczko
Wsie
Zaścianek
Kolonie
Folwarki
Majątki
 • Bielaje (→gmina Szarkowszczyzna)
 • Czeronka Stukańska
 • Nowy Dwór
 • Piotrowszczyzna
 • Urzecze
 • Zalesie
Leśniczówka
Futory
Osada