Hunfryd

Wikipedia:Weryfikowalność
Ten artykuł od 2007-12 wymaga zweryfikowania podanych informacji.
Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.
Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.

Hunfryd (I) był margrabią Istrii od 799 do ok. 804, gdy książę Jan zaczął władać Istrią i zgodnie z niektórymi źródłami księciem Friuli od 799 do 808. Był założycielem rodziny zwanej Hunfrydami.

Hunfryd pojawił się w Istrii jako marchio w 799 i tego samego roku zmarł Eryk.

Był Alamanem i hrabią Recji, gdzie znalazł się w 806 i 808. Opierając się na jego obecności w libri memoriales klasztorów Reichenau i St. Gallen, zakłada się, że poślubił Hittę (Hiddę) z rodu Udalrichingów i prawdopodobnie bratanicę lub wnuczkę Gerolda z Vinzgouw, a w ten sposób kuzynkę bądź bratanicę Eryka poprzednika Hunfryda. Na podstawie tych samych ksiąg pamiątkowych, był prawdopodobnie ojcem Adalberta, swego następcy w Recji, Odalryka, który został hrabią Barcelony w innej części państwa frankijskiego i Hunfryda II, który został dux super Redicam (książę nad Recją), a także ojcem Hunfrydów późniejszych książąt Szwabii.

 • p
 • d
 • e
Książęta longobardzcy
 • Gisulf I (ok. 569–ok. 580)
 • Grasulf I (ok. 590)
 • Gisulf II (ok. 591–ok. 611)
 • Tasso (ok. 611–ok. 625)
 • Kakko (ok. 611–ok. 625)
 • Grasulf II (ok. 625–651)
 • Ago (ok. 651–ok. 663)
 • Lupus (663–666)
 • Arnefrit (666)
 • Wechtar (666–678)
 • Landar (678–?)
 • Rodoald (?–694)
 • Ansfrid (694)
 • Ado (694–705)
 • Ferdulf (705)
 • Corvulus (705–706)
 • Pemmo (706–739)
 • Ratchis (739–744)
 • Aistulf (744–749)
 • Anzelm (749–751)
 • Piotr (751–774)
 • Hrodgaud (774–776)
Książęta karolińscy
Margrabiowie